Uwaga - więcej aktualności jest na naszym facebooku - zapraszamy!!!


Nie odchodzi się tak naprawdę i zupełnie,

bo mimo wszystko – pozostaje się w czyjejś pamięci i czyimś czekaniu…”

Z głębokim smutkiem oraz w poczuciu wielkiej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi, nauczyciela wychowania fizycznego w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Żarach

Waldemara Malendowicza

Wstrząsnęło to nami dogłębnie. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako oddany uczniom i szkole pedagog, z pasją realizujący swoje powołanie. Zapamiętamy go jako osobę energiczną, szczerą, otwartą, a także pełną radości życia.

Rodzinie oraz wszystkim tym, których dotknęła Jego śmierć, wyrazy szczerego współczucia składają

Dyrekcja, pracownicy i uczniowie szkoły,

dawni współpracownicy

oraz członkowie Stowarzyszenia

Absolwentów i Przyjaciół LO w Żarach


Spotkania z rodzicami


kl. IA, IB, IC – 11.09.2019

16.30 – aula

17.00 – z wychowawcami

kl. ID, IE, IF – 12.09.2019

16.30 – aula

17.00 – z wychowawcami

kl. IIIA, IIIB, IIIC - 13.09.2019

16.30 – aula

17.00 – z wychowawcami


02.09.2019r.(poniedziałek)

Apel rozpoczynający rok szkolny 2019/2020 - godzina 9.00


30.08.2019r. (piątek)

Spotkanie uczniów klas pierwszych z wychowawcami - godzina 10.00.


29.08.2019r. (czwartek)

Rada Pedagogiczna - godzina 10.00.


Egzaminy poprawkowe promocyjne:

26 sierpnia (poniedziałek) godz. 9.00

język polski

część pisemna godz. 9.00

część ustna - po zakończeniu części pisemnej

WOK - egzamin klasyfikacyjny


27 sierpnia (wtorek) godz. 9.00

matematyka

część pisemna godz. 9.00

część ustna - po zakończeniu części pisemnej

WOS - część pisemna i ustna

WOS - egzamin klasyfikacyjny


28 sierpnia (środa) godz. 9.00

chemia - część pisemna i ustna

język angielski - część pisemna i ustna


Wykaz podręczników dla klasy pierwszej po Szkole Podstawowej


Gratulujemy wyników i życzymy powodzenia w przyszłości!

19 czerwca 2019 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w I LO im. B. Prusa w Żarach. Mieliśmy wielu nagrodzonych uczniów, zarówno za naukę ale również za osiągnięcia sportowe, za udział w wolontariacie oraz w rozmaitych konkursach i projektach.
Gratulujemy nagrodzonym i życzymy wszystkim udanych wakacji!
Do zobaczenia we wrześniu!
zdjęcia


Prezentujemy prymusów I LO im. B. Prusa w Żarach w roku szkolnym 2018/2019:

Majcher Dominika 4,81, Styś Hanna 5,06, Baryła Julia 5.00, Buda Martyna 4,88, Kikowicz Aleksandra 5,13, Mistoń Zuzanna 5,38, Salamon Oliwia 5,43, Brzościkowska Agata 5,0, Gaca Marta 5,11, Kowalczyk Magdalena 4,89, Lewandowska Klaudia 4,78, Pieklik Monika 5,0, Pok Kamila 5,25, Dołęga Patrycja 5,00Spotkanie po latach

20 lat po maturze absolwenci rocznika 1995-1999 spotkali się ze swoją wychowawczynią, panią Elżbietą LaskowskąPożegnanie absolwentów I LO im. B. Prusa

23 kwietnia odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów naszej szkoły. Oprócz nagród i wyróżnień oraz części artystyczno-rozrywkowej i łez wzruszeń było też tradycyjne puszczanie balonów do nieba przez byłych już uczniów.

Egzaminy maturalne już za nimi, teraz trzymamy kciuki by dostali się na wymarzone uczelnie!

zdjęcia


Informacja dla kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego w Żarach

Absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej zgodnie z nowym prawem oświatowym w pierwszej klasie wybierają przedmioty, które będą realizowane w zakresie rozszerzonym, nasza szkoła proponuje następujący wybór:

- matematyka/fizyka (przygotowanie do studiów na politechnice, np. informatyka, budownictwo)

- matematyka/geografia (studia ekonomiczne)

- biologia/chemia (kierunki medyczne i pokrewne)

- biologia/język polski (studia psychologiczne)

- historia/język polski ( studia prawnicze, kierunki humanistyczne)

- historia/wiedza o społeczeństwie (politologia, stosunki międzynarodowe)

- geografia/wiedza o społeczeństwie (dziennikarstwo, logistyka)

Języki obce będą rozszerzane we wszystkich klasach, w naszej szkole nauczamy języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.


Absolwenci gimnazjum tak jak dotychczas, wybierają przedmioty rozszerzone po pierwszej klasie.


Oto link do rekrutacji:


https://powiatzarski.edu.com.pl


Poniżej zamieszczamy informacje na temat terminów przeprowadzaniapostępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 zarządzonych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty:

- Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentamipotwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 13 maja do 17 czerwca 2019 (w postępowaniu uzupełniającym 7 lipca 2019 r)

- Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwoukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego - od 21 do 25 czerwca 2019

- Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatówzakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 4 lipca 2019 r. godz.12.00 ( w postępowaniu uzupełniającym 9 sierpnia 2019 r. o godz.12.00)

- Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkolew postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ilenie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe takżezaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, atakże odpowiednio orzeczenia, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3-5 ustawy – Prawo oświatowe) - do 11 lipca 2019 r. do godz. 15.00 ( w postępowaniu uzupełniającym do 12 sierpnia 2019 r. dogodz.15.00)

- Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatówprzyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 12 lipca 2019 r. o godz. 12.00 (w postępowaniu uzupełniającym 13 sierpnia 2019 r. o godz.12.00)


Ponadto informujemy, że I LO przy postępowaniu rekrutacyjnym honorujepunkty uzyskane z egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty oraz oceny końcowe z następujących przedmiotów:

- język polski,

- matematyka,

- historia,

- biologia.


Konkurs na plakat rozstrzygnięty!

Podczas Święta Matematyki, obok kiermaszu zagadek logicznych i zadańmatematycznych, odbył się konkurs plastyczny, który właśnie został rozstrzygnięty! Wszystkie prace były piękne, kolorowe,estetyczne i ciekawe, ale w każdym konkursie ktoś musi przegrać, aby wygrać mógł ktoś! Jury w składzie: Elżbieta Malendowicz,Agnieszka Serbeńska – Ciebla, Marek Ochman, Grzegorz Brąś oraz uczniowie z klas, które wzięły udział w konkursie, wyłoniłolaureatów.

I miejsce zajął plakat o numerze 16, którego autorką jest JuliaNietrebiak

II miejsce przyznano plakatowi numer 2 autorstwa Gabrysi Rubczyńskiej

III miejsce zdobył plakat numer 1, czyli Julka Sosińska.

Autorkom nagrodzonych prac plastycznych serdecznie gratulujemy!


TARGI EDUKACYJNE   12 marca 2019

Drodzy gimnazjaliści i ósmoklasiści, zapraszamy was do udziału w XVII Targach Edukacyjnych, które odbędą się 12 marca w Powiatowym Centrum Sportu, mieszczącym się w naszym Prusie!

Nasza szkoła przygotowała stoisko, przy którym odpowiemy na wasze pytania odnośnie nauki w I LO im. Bolesława Prusa w Żarach.

Dowiecie się, jak zorganizowane będą zajęcia lekcyjne w przyszłym roku szkolnym, jakie fakultety możecie wybrać!

Zobaczycie jak nowoczesna i przyjazna jest nasza szkoła!

Porozmawiacie z naszymi uczniami!

Otrzymacie materiały informacyjne!


SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Podajemy informacje o udziale uczniów naszej szkoły w Olimpiadach i Konkursach Przedmiotowych:

Olimpiady – etap okręgowy

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności - M. Łozińska, E. Słobodzian - udział
Olimpiada Języka Niemieckiego - P. Dołęga - udział
Olimpiada Chemiczna - M. Kargol - udział
Olimpiada Historyczna -  D. Buczyński, D.  Cybulski, K. Glaser - udział
Olimpiada Geograficzna - A. Parus, A. Bernat - zakwalifikowani
Olimpiada Języka Rosyjskiego - E. Jakacka, O. Salamon - zakwalifikowane
Olimpiada Teologiczna - S. Delak - zakwalifikowany
Olimpiada Biologiczna - J. Lenkowska  (zakwalifikowana)
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - A. Brzościkowska, K. Pok - zakwalifikowani

Konkursy

Konkurs  Języka Niemieckiego Deutschfreund -
W kategorii klas I i II - P. Dołęga 5 miejsce w woj. - 43 w kraju.
W kategorii klas III - E. Salawa  4miejsce i A. Mrzygłocka - 6 miejsce w woj.

Konkurs plastyczny Honorowe Krwiodawstwo - 1 miejsce w woj.- P. Wichrowska

Konkurs Matematyczny Alfik - P. Pałęga - 2 miejsce w woj., O. Salamon - 3 miejsce w woj., Sz. Delak - 5 miejsce w woj.

 

Wycieczka do Berlina

4 Grudnia wraz ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia odbyła się wycieczka do Berlina, w której uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Podczas spaceru uczniowie mieli okazję zobaczyć najbardziej interesujące pomniki architektury dawnego Berlina Wschodniego, między innymi: East Side Gallery, pozostałości muru berlińskiego, Aleje Pod Lipami, Wieżę Telewizyjną przy Alexanderplatz, ,,nowy” Reichstag z nowoczesną szklaną kopułą, Pomnik Pomordowanych Żydów Europy, Kolumnę Zwycięstwa jak również Bramę Brandenburską. Wszystko było wcześniej poprzedzone wizytą w Muzeum Techniki, w którym uczniowie mogli podziwiać piękne modele samochodów, samolotów, pociągów oraz modele statków. W drugiej części Muzeum ,,Spectrum”, uczniowie mogli również wypróbować swojej wiedzy zdobytej podczas zajęć lekcyjnych w praktyce za pomocą licznych eksperymentów ze świata nauki.

Na zakończenie pozostała główna atrakcja wycieczki, czyli Jarmark Bożenarodzeniowy, który swoimi budkami wypełnionymi kolorowymi ozdobami choinkowymi, pieczonymi jabłkami i wieloma innymi smakołykami sprawiła, iż magia zbliżających się świąt stała się bardziej odczuwalna. Podczas drogi powrotnej pilot wycieczki opowiadał różne ciekawostki związane z Berlinem, które uczniowie słuchali z widocznym zaciekawieniem. Wycieczka była również doskonałą okazją do udoskonalenia swoich umiejętności w posługiwaniu się językiem niemieckim, jak i obcowanie z kulturą sąsiadów. Po całym dniu pełnych wrażeń, uczniowie wrócili w doskonałych nastrojach do swoich domów.

zdjęcia


Wigilia szkolna

21 grudnia 2018 w naszej sali gimnastycznej odbyła się Wigilia szkolna. Po nastojowym spektaklu jasełkowym przedstawionym przez naszych uczniów, wysłuchaliśmy koncertu kolęd w wykonaniu poszczególnych klas.Na koniec klasy spotkały się we własnym gronie, w gabinetach wraz z wychowawcami, gdzie złożyli sobie świąteczne życzenia.

My również życzymy Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom. Do zobaczenia w Nowym Roku!

zdjęcia


Uwaga - Baza arkuszy maturalnych. 


Wykaz podręczników dla klasy pierwszej 2018/2019


W dniu 15.11.2018 obchodzony był ogólnopolski ,,Dzień bez tytoniu”. Z tej okazji chętni uczniowie klas I i II przygotowali plakaty o szkodliwości palenia tytoniu. Był też punk informacyjny z ulotkami i broszurami. Aby zachęcić młodzież do konkursu Starostwo Powiatowe w Żarach ufundowało nagrodę. Jednogłośnie zdaniem jury otrzymała ją Paulina Basałyga klasa IIc. Gratuluję.

 zdjęcia


Polsko- niemieckie warsztaty turystyczne. W dniach 17-18.09 2018 w naszym liceum odbyło się polsko niemieckie spotkanie w ramach projektu RegionalMenagament. Ok. 55 uczestników wzięło udział w dwudniowych warsztatach, podczas których młodzież podsumowała czerwcowy Boom Fest- Polsko niemiecki Festiwal Kultury Młodzieżowej oraz pracowała nad przygotowaniem 2. Targów Turystycznych, które odbędą się w listopadzie 2018 w niemieckiej szkole w Hoyerswerdzie. Nie zabrakło również czasu na wspólne zwiedzanie miasta, warsztaty ceramiczne w Muzeum Pogranicza Śląsko- Łużyckiego, a wieczorem integracji przy muzyce i tańcu Popping.

zdjęcia

 

Boom Fest- Polsko Niemiecki Festiwal Kultury Młodzieżowej

Dnia 14 czerwca w ramach projektu Regional Menagement , w którym bierze udział nasza szkoła odbył się Polsko-niemiecki festiwal kultury młodzieżowej ,, Boom Fest" w Görliz. . Ok 70 uczniów z naszej szkoły uczestniczyło w polsko- niemieckich w warsztatach, m.in z florystyki, makijażu, wykonywania biżuterii , poppingu, hip- hopu , zajęciach teatralnych czy tez warsztatach iluzji. . Zajęcia podobały się wszystkim uczestnikom, gdyż były prowadzone w ciekawy sposób. Tego dnia mieliśmy również możliwość podziwiania artystów podczas popołudniowego rockowo- popowego koncertu w Kulturbrauerei w Görlitz. Naszą szkołę reprezentowały uzdolnione uczennice liceum : Milena Zarzeczna, Ewelina Salawa, Wiktoria Dżyga oraz Patrycja Kraszewska. Po fantastycznych występach wróciliśmy do domu w doskonałych nastrojach. Wycieczka okazała się możliwością nie tylko do zobaczenia miasta lecz także wspólną integracją między polskimi a niemieckimi szkołami. Boom Fest zakończył pomyślnie drugi rok polsko- niemieckiego projektu.

zdjęcia