Lp.

Uroczystość, tradycja, obyczaj

Termin

Gł. organizator

1.

Apel szkolny

1.09

godz. 10.00

SU

2.

Dzień Chłopaka

30.09

samorządy klas

3.

Integracja uczniów klas I

wrzesień

wychowawcy

4.

Wybory do samorządu szkolnego

październik

SU

5.

Dzień Edukacji Narodowej,

Kuźnia Talentów

13.10

godz. 11.45

kl. III d

kl. II c

6.

Koncert piosenki języków obcych

25.10

zesp. jęz. obcych

7.

Dzień Chemika

listopad

p. Ewa Woźniak

8.

Święto Zmarłych

29.10

SU, p. M Ochman

9.

Święto Niepodległości

10.11

godz. 11.45

kl. III b, p. D. Truś

10.

Profilaktyka AIDS

1.12

p. K. Strykowska

11.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

3.12

p. E. Gesing

12.

Mikołajki

6.12

samorządy klas SU

13.

Noc kultury rosyjskiej

10.12

p. E. Gesing

14.

Wigilia

22.12

godz. 9.00-11.00 szkolna,

od 11.30 klasowe

p. M. Ochman,

SU,

samorządy klasowe

15.

Szkolny Konkurs Ortograficzny

styczeń

p. H. Halatyn

16.

Studniówka

styczeń

klasy maturalne

17.

Dzień patrona szkoły

luty

zesp. polonistyczny

18.

Dzień języków obcych

luty

zesp. jęz. obcych

19.

Promocja szkoły i targi edukacyjne

cały rok

zesp. ds. promocji

20.

Dzień Kobiet

8.03

SU

21.

Dzień Młodego Europejczyka

marzec

-kwiecień

p. D. Truś

22.

Dzień Nauk Przyrodniczo-Matematycznych

14.03

zesp.przyrodn., zesp. przedm. ścisłych

23.

Pożegnanie uczniów klas trzecich

29.04

godz. 12.00

kl. II a

24.

Konstytucja 3 Maja

29.04

III e, p. D. Bednarz

25.

Szczęśliwy numerek

cały rok

SU

26.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

24.06

SU i p. Agata Marciniszyn-Sawicka