Dyrekcja
Jerzy Kowalczyk – dyrektor szkoły
Elżbieta Malendowicz – wicedyrektor do spraw dydaktycznych
Maryana Topurko – wicedyrektor do spraw wychowawczych

Język polski
Dorota Bednarz
Barbara Kempa
Barbara Sawicka
Agnieszka Serbeńska-Ciebla

Język angielski
Gabriela Klessa
Edyta Kozłowska
Agata Marciniszyn-Sawicka
Michał Talaga
Maryana Topurko

Język niemiecki
Beata Kuczyńska-Kuśmierczyk
John Mecke

Język rosyjski
Elżbieta Gesing

Edukacja dla bezpieczeństwa
Elżbieta Gesing

Historia
Jerzy Kowalczyk
Dariusz Truś
Iwona Ważna

Geografia
Andrzej Pisarczyk

Biologia
Elżbieta Malendowicz
Kinga Strykowska

Matematyka
Agnieszka Dul
Joanna Niczyj
Iwona Wusiewicz

Fizyka
Jadwiga Chaszczewska
Waldemar Kobus
Katarzyna Nowotyńska

Chemia
Ewa Woźniak

Wiedza o społeczeństwie
Jerzy Kowalczyk
Agnieszka Serbeńska-Ciebla
Dariusz Truś

Wychowanie fizyczne Ola Nowakowska
Robert Penkal
Jakub Płóciennik

Przyroda
Elżbieta Malendowicz
Andrzej Pisarczyk
Ewa Woźniak
Jadwiga Chaszczewska

Historia i Społeczeństwo
Agnieszka Serbeńska-Ciebla
Dariusz Truś

Filozofia
Barbara Sawicka

Religia
Marek Ochman

Informatyka
Wojciech Tadla

Podstawy przedsiębiorczości, Doradca zawodowy
Wojciech Żurawski

Biblioteka
Halina Halatyn

Pedagog
Beata Kogut