Dyrekcja
Elżbieta Malendowicz  – dyrektor szkoły
Agata Marciniszyn-Sawicka – wicedyrektor

Język polski
Dorota Bednarz
Barbara Kempa
Barbara Sawicka
Agnieszka Serbeńska-Ciebla

Język angielski
Gabriela Klessa
Edyta Kozłowska
Agata Marciniszyn-Sawicka
Michał Talaga
Aleksandra Nalaskowska-Kujda

Język niemiecki
Beata Kuczyńska-Kuśmierczyk
John Mecke

Język rosyjski
Elżbieta Gesing

Edukacja dla bezpieczeństwa
Elżbieta Gesing

Historia
Dariusz Truś
Iwona Ważna

Geografia
Andrzej Pisarczyk

Biologia
Elżbieta Malendowicz
Kinga Strykowska

Matematyka
Agnieszka Dul
Joanna Niczyj
Iwona Wusiewicz

Fizyka

Teresa Nowak
Jadwiga Chaszczewska
Waldemar Kobus
Katarzyna Nowotyńska

Chemia
Ewa Woźniak

Wiedza o społeczeństwie
Agnieszka Serbeńska-Ciebla
Dariusz Truś

Historia i Teraźniejszość

Dariusz Truś
Iwona Ważna

Wychowanie fizyczne

Olga Nowakowska
Robert Penkal
Jakub Płóciennik

Filozofia
Barbara Sawicka

Religia
Marek Ochman

Informatyka
Wojciech Tadla

Podstawy przedsiębiorczości, Doradca zawodowy
Wojciech Żurawski

Biblioteka
Halina Halatyn

Pedagog
Beata Kogut

Psycholog
Małgorzata Węgłowska-Kanarek