111-12 września
16.30
klasy I
zebranie
212 września
17.00
klasy II - III
zebranie
313 września
16.30
klasy  III
aula
45 listopada
17.00
klasy I – III
zebranie
519 grudnia
17.00klasy I - II
konsultacje
619 grudnia
17.00klasy III
zebranie
723 stycznia
17.00
klasy I - II
zebranie
823 stycznia
17.00
klasy III
konsultacje
97 kwietnia
17.00
klasy I - II
konsultacje
107 kwietnia
17.00
klasy III
przewidywane oceny roczne
119 czerwca
17.00
klasy I - II
przewidywane oceny roczne


Dni wolne od zajęć edukacyjnych:
11 i 31 październik, 2 – 3 styczeń, 4,5,6, maj, 12 czerwiec