1A – Barbara Sawicka

1B – Iwona Wusiewicz

1C – Michał Talaga

2A – Elżbieta Gesing

2B – Andrzej Pisarczyk

2C – Edyta Kozłowska

3A – Maryana Topurko

3B – Ewa Woźniak

3C – Marlena Węgłowska